Điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệpĐiểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp
Điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp
Điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp
Điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp
Các doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư này sẽ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.
Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với lập Báo cáo tài chính (BCTC) theo ngoại tệ còn phải chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam.

Nguồn: https://synexelixi.org/

Xem thêm bài viết khác: https://synexelixi.org/tong-hop/