Khởi động lại Windows Explorer khi hệ thống máy tính bị "TREO".Khi sử dụng Windows, bạn có thể thấy rằng desktop Windows đã bị đóng băng và bạn không còn có thể sử dụng menu Start, nhấp vào chương trình, kéo file hoặc chuyển đổi giữa các cửa sổ được nữa. Nếu điều này xảy ra, nguyên nhân có thể do Windows Explorer hay Explorer.exe có vấn đề gây ra và thường có thể được khắc phục bằng cách khởi động lại tiến trình này. Trong Video này sẽ hướng dẫn bạn cách nhanh nhất để khởi động lại tiến trình Windows Explorer mà không cần phải tắt hay khởi động lại máy tính.

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Cambridge English for Marketing Student’s Book CD”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn: https://synexelixi.org/

Xem thêm bài viết khác: https://synexelixi.org/phan-mem/