Kỹ thuật thiết kế cơ khí (Mechanical Design): Giới thiệu (Introduction)Đây là khóa học thiết kế cơ khí được chia làm 10 cấp độ sử dụng phần mềm
NX.
————————————————————————————————————————-
Các bạn có thể xem thêm các khóa học khác ở đây
0) Tổng hợp các khóa học

1) Giới thiệu Cơ điện tử

2) Công nghệ Robot

3) Kỹ thuật thiết kế cơ khí

4) Điều khiển Robot

5) Công nghệ cảm biến và ứng dụng

6) Các phần mềm tiện ích trên Laptop và điện thoại

7) Những bài học ý nghĩa cho cuộc sống

Nguồn: https://synexelixi.org/

Xem thêm bài viết khác: https://synexelixi.org/phan-mem/