Phần mềm trắc nghiệm qua mạng LAN va Internet TestProEx– Cho phép thi trắc nghiệm trên máy trong mạng LAN hoặc qua Internet

– Có chế độ để học viên thi thử trước lúc thi chính thức

– Tạo ngân hàng đề thi (có thể cập nhật trực tiếp hoặc qua Internet)

– Hỗ trợ công thức hình ảnh bảng biểu…

– Tạo đề thi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi.

– Cho phép thi nhiều môn học tại cùng một thời điểm

– Cho phép tạo các báo cáo, đánh giá và danh sách điểm học sinh.

– Hỗ trợ thêm hình thức thi trên giấy.

– Có thể tạo đề ngẫu nhiên hoặc tạo đề theo mong muốn của giáo viên

– Cho phép nhập câu hỏi bằng một tập tin Excel

– Lưu lại bài thi và đáp án của sinh viên bằng file .pdf

– Phân quyền sử dụng linh hoạt

Nguồn: https://synexelixi.org/

Xem thêm bài viết khác: https://synexelixi.org/phan-mem/