Thủ tục thanh lý tài sản cố định.Thủ tục thanh lý tài sản cố định.
Thủ tục thanh lý tài sản cố định.
Thủ tục thanh lý tài sản cố định.
Thủ tục thanh lý tài sản cố định. Tài sản cố định đã hết khấu hao muốn thanh lý thì cần những thủ tục gì? Chúng tôi xin hướng dẫn các bước cần thiết để tiến hành làm thủ tục thanh lý tài sản cố định (TCSĐ) như sau:
– Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản.
Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình đề thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

Nguồn: https://synexelixi.org/

Xem thêm bài viết khác: https://synexelixi.org/tong-hop/