[TUT] hướng dẫn tạo nhiều nick zing nhanh nhất, 1 phút 100 acc bỏ qua captcha– 1 ip tạo được 3 nick nhé
– phần mềm đổi ip:
– điền vào hack bar:
+ dòng trên:
+ dòng dưới: apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&next=https%253A%252F%252Fid.zing.vn%252Fv2%252Finfosetting%253Fapikey%253D92140c0e46c54994812403f564787c14%2526pid%253D38&pid=38&oauthdata=&type=regbyacc&_src=&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=&referer=&fullname=fff&account=tentaikhoan&pwd=matkhau&re_pwd=matkhau&dob=1&mob=1&yob=1995&gender=1
– addon hack bar:

Nguồn: https://synexelixi.org/

Xem thêm bài viết khác: https://synexelixi.org/giai-tri/